BE NATURAL-Air Freshner

BE NATURAL-Air Freshner

New product

UV lampa služi za dezinfekciju vazduha u prostoru, kao i za dezinfekciju vode ili fluida koji se izbacuje u sredinu. Lampa sa sedam boja služi sa terapiju bojama i smirenje osoba u prostriji. 

More details

20 Items

52 900,00 RSD

More info

Uredjaj ima funkciju jonizacije, što praktično znači da molekuli pare bivaju jonizovani i naelektrisani ulaze u vazduh prostorije. Jonizacijom se postiže viša reaktivnost čestice, što znači da će uspešno moći da neutrališe nečistoće u vazduhu.
UV lampa služi za dezinfekciju vazduha u prostoru, kao i za dezinfekciju vode ili fluida koji se izbacuje u sredinu. Lampa sa sedam boja služi sa terapiju bojama i smirenje osoba u prostriji. Efekat prečišćavanja vazduha se može pojačati korišćenjem parfema, vodonik peroksida (razblaženog) ili drugih sredstava čija jonizacija i ubacivanje u fluidni sistem koji se ubacije u vazduh prostrije ima neutrališuće dejstvo na zagadjivače

 

Download